HR EN DE

IMPRINT / AGB

PRAVNE INFORMACIJE

Udruga Festival Kvarner
Vladimira Nazora 3 (ZORA, 1. kat)
51410 Opatija
OIB: 59520115336

T +385 51 210512
F +385 51 272609

Internet: www.festivalkvarner.com
E-Mail: office@festivalkvarner.com

Izdavač: Udruga Festival Kvarner
Odgovoran za sadržaj: Dr. Michael Fendre
Fotografije: Udruga Festival Kvarner
Dizajn: NOAH
Realizacija: www.kafae.com

ODREDBE I UVJETI

Opći poslovni uvjeti /
Opći prodajni uvjeti
Udruga Festival Kvarner
Vladimira Nazora 3 (ZORA, 1. kat)
51410 Opatija
Ured Festival Kvarner 
Vladimira Nazora 3 (ZORA, 1. kat)
51410 Opatija
Kontakt:
T +385 51 210512
F +385 51 272609

Internet: www.festivalkvarner.com
E-Mail: office@festivalkvarner.com

Sljedeći uvjeti važe samo za vlastite koncerte Udruge Festival Kvarner.

PRODAJA ULAZNICA
Ulaznice možete kupiti telefonski, na blagajni prije koncerta (otvorena 90 minuta prije početka koncerta) ili online na web stranici www.festivalkvarner.com. Plaćanje je moguće bankomat karticom, kreditnom karticom (Visa, Mastercard) i u gotovini na blagajni prije koncerta. Online možete platiti kreditnom karticom.
NARUDŽBA ULAZNICA
Ulaznice možete naručiti pismeno (poštom, e-mailom, faxom), telefonski ili online. Kod pismenih narudžbi možete izabrati samo kategoriju cijene, ali ne i točno mjesto sjedenja. Molimo u narudžbi uvijek navedite broj telefona (kućni i mobitel) kao i e-mail adresu. Kod kratkoročnih promjena (npr. otkaz koncerta) važno je da Vas možemo na vrijeme informirati o tome. Vaše ulaznice će biti deponirane na blagajni u mjestu održavanja. Sve su narudžbe (telefonom, faxom, e-mailom, online) obvezujuće i neopozive za naručitelja. Ulaznice su isključene od zakonskog prava na odustanak. Storniranje već uplaćenih ulaznica nije moguće, osim u slučajima u kojima se primjenjuju obvezne odredbe Zakona o zaštiti potrošača.
PLAĆANJE
Naručene ulaznice se plaćaju uplatnicom ili doznakom odmah i bez odbitaka.
REZERVACIJA ULAZNICA
Ulaznice možete rezervirati samo telefonski. Rezervirane ulaznice će biti deponirane na blagajni u mjestu održavanja.
OTKUP ILI ZAMJENA
Načelno nije moguće otkupiti ili zamijeniti već prodane ulaznice kao ni naknadno odobriti popust. Međutim, kod već rasprodanih koncerata postoji mogućnost komisijske prodaje bez preuzimanja odgovornosti od strane Udruge Festival Kvarner. Komisijska pristojba kod uspješne preprodaje iznosi 3 EUR po ulaznici. Obračunat će se nakon završetka koncerta.
PROMJENE POSTAVE, TERMINA ILI PROGRAMA
Promjene postave, termina ili programa kao i manje promjene plana sjedišta pridržane su Udruzi Festival Kvarner i ne daju pravo na povratak ulaznica. Kod promjena plana sjedenja uvijek ćete dobiti mjesta u kategoriji koju ste izabrali, odnosno u većoj. Kod promjene datuma i sata, ili mjesta održavanja dobit ćete pismenu ili telefonsku informaciju. Ne preuzima se odgovornost za zakašnjenja, nesretne slučajeve ili prekide zbog više sile, odnosno zbog okolnosti na koje organizator ne može utjecati. U slučaju otkaza, odgađanja, promjene programa ili postave neće se nadoknaditi bilo koji troškovi (za hotel, putovanje, itd.).
OPĆE UPUTE
Ulaz na koncert moguć je uvijek 30 minuta prije početka. Načelno nije dozvoljeno donositi sjedalice, hranu i piće na koncerte. Tijekom umjetničke izvedbe nije dozvoljen boravak na drugom mjestu od onoga koje je označeno na Vašoj ulaznici. Molimo da se (posebno kod mjesta u crkvenim klupama) točno pridržavate tamo postavljenog numeriranog mjesta da bi spriječili pomicanja, a time i ometanje vidika za druge posjetitelje. Korištenje mobitela i sličnog zabranjeno je u samoj koncertnoj dvorani. Zakašnjeli posjetitelji mogu ući samo za vrijeme stanke. Molimo da predajete ogrtače, jakne, naprtnjače i kišobrane u garderobi. Fotografiranje, te snimanje filmova, video i zvučne snimke nisu dozvoljene tijekom priredbi, između ostalog zbog razloga autorskog prava. Posjetitelji daju suglasnost eventualnim slikovnim snimkama njihovih osoba, bez naknade.
MJESTA ZA INVALIDSKA KOLICA
Mjesta za invalidska kolica treba rezervirati u pretprodaji ili na www.festivalkvarner.com najkasnije jedan radni dan prije koncerta na dnevnoj blagajni. Pobrinut ćemo se za neometan pristup.
ZAŠTITA PODATAKA
Podaci dobiveni u okviru kupoprodajnog ugovora bit će pohranjeni za svrhe knjigovodstva i evidencije o kupcima. Podaci će se obraditi u okviru Zakona o zaštiti podataka, ali neće biti predani trećim osobama.
SUDSKA NADLEŽNOST
Nadležan je Stvarni nadležni sud u Rijeci. Primjenjuje se nacionalno pravo.
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
Predmetni „Opći uvjeti korištenja“ važe za sve primjene ovog homepage-a i njegove ponude korištenja. Na dodatne uvjete upućuje se na dotičnom mjestu. Udruga Festival Kvarner pridržava pravo izmijeniti uvjete korištenja u svako vrijeme. Korištenjem ponude korisnik daje svoju suglasnost s trenutno važećom verzijom ovih uvjeta.
SADRŽAJ WEB STRANICE
Udruga Festival Kvarner ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitetu, aktualnost, ispravnost ili potpunost prikazanih informacija i sadržaja. Načelno su isključeni zahtjevi za odgovornost prema autoru koji se odnose na štete materijalne ili idealne vrste koje su nastale zbog korištenja ili nekorištenja prikazanih informacija, odnosno zbog korištenja pogrešnih ili nepotpunih informacija, ukoliko od strane Udruge Festival Kvarner ne postoji dokazivo namjerna ili grubo nehajna krivnja. Sve ponude ostaju slobodne i neobvezujuće. Udruga Festival Kvarner izričito pridržava pravo izmijeniti, nadopuniti, izbrisati dijelove hompage-a ili ukupnu ponudu bez posebne najave, odnosno privremeno ili konačno odustati od objave. E-mailovi koji se šalju Udruzi Festival Kvarner tretirat će se povjerljivo, a sadržaji se neće predati trećim osobama – ukoliko izričito ne služe svrsi homepage-a, odnosno ako nije drugačije navedeno.
POVEZNICE I LINKOVI 
Ovime se Udruga Festival Kvarner, unatoč brižnoj kontroli, izričito distancira od svih sadržaja i svih linkom/poveznicom povezanih stranica koje su bile izmijenjene nakon postavljanja linka. Ova konstatacija važi za sve unutar vlastite web ponude postavljene linkove i poveznice, kao i za unose drugih u blogovima, knjigama gostiju, forumima i mailing listama koje je otvorila Udruga Festival Kvarner. Za ilegalne, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete koje nastaju zbog korištenja ili nekorištenja na taj način prikazanih informacija odgovara isključivo ponuđač stranice za koju je postavljena poveznica, a ne onaj koji je samo postavio link za dotičnu objavu.
AUTORSKA PRAVA I PRAVA ZA ZAŠTITU USLUGA TE PODUZETNIČKE DJELATNOSTI
Udruga Festival Kvarner nastoji u svim publikacijama poštovati autorska prava i prava za zaštitu usluga glede korištenih zvučnih dokumenata, video snimki i video sekvenci kao i tekstova, koristiti zvučne dokumente, video snimke, video sekvence i tekstove koje je izradila Udruga Festival Kvarner ili se poslužiti zvučnim dokumentima, video snimkama, video sekvencama i tekstovima koji su bez licence. Svi brandovi navedeni u web ponudi, kao i brandovi koji su eventualno zaštićeni od strane trećih, neograničeno podliježu odredbama dotičnog prava koje važi za robne marke. Udruga Festival Kvarner je isključivi nositelj autorskih prava, i prava za zaštitu usluga glede publiciranih zvučnih, video i slikovnih snimki, fotografija itd. koje je izradila sama Udruga Festival Kvarner. Umnožavanje ili korištenje takvih zvučnih dokumenata, video snimki i video sekvenci, fotografija i tekstova u drugim elektronskim ili tiskanim publikacijama nije dozvoljeno bez izričite suglasnosti Udruge Festival Kvarner. Svi ponuđeni zvučni dokumenti, video snimke i video sekvence na ovom homepage-u su zakonom zaštićeni.
PRAVOVALJANOST OVOG ISKLJUČENJA OD ODGOVORNOSTI 
Ovo se isključenje od odgovornosti smatra dijelom web ponude od koje se linkom upućuje na ovu stranicu. Ukoliko dijelovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili dijelom ne odgovaraju važećim propisima, isto ne utječe na sadržaj i valjanost ostalih dijelova dokumenta.
ZAŠTITA PODATAKA
Udruga Festival Kvarner vrlo ozbiljno shvaća zaštitu podataka koji se odnose na osobe te se obvezuje da će poštovati privatnost svih osoba koje koriste ovu web stranicu. Udruga Festival Kvarner jamči da je obrada osobnih podataka korisnika ovog homepage-a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka iz 2000. godine.
OSOBNI PODACI, ODNOSNO PODACI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE 
Pod osobnim podacima, odnosno podacima koji se odnose na osobe podrazumijevaju se npr. informacije kao što su ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona, životna dob, spol, područja interesa, način plaćanja itd. 
Međutim, Udruga Festival Kvarner prikuplja, memorira i koristi – naravno samo uz suglasnost – u određene svrhe samo one podatke koji su potrebni da bi se korisnici homepage-a registrirali npr. kao posjetitelji koncerta i kao takvi u svojstvu kupaca ulaznica, pretplatnika newslettera ili sudionika u radionicama (workshop) ili drugim priredbama, da bi mogli naručivati ili da bi im se mogle poslati informacije koje odgovaraju njihovim osobnim interesima.
PRAVO NA IZMJENU I BRISANJE OSOBNIH PODATAKA KOJI SU POHRANJENI KOD UDRUGE FESTIVAL KVARNER
Kupci imaju mogućnost u svako vrijeme opozvati suglasnost s obradom i korištenjem njihovih osobnih podataka i mijenjati svoje podatke. Dovoljno je poslati e-mail sa željama za izmjenu na kontaktnu e-mail adresu koja je navedena na web stranici.
PRAVO UDRUGE FESTIVAL KVARNER NA IZMJENU OVE IZJAVE O ZAŠTITI PODATAKA
Udruga Festival Kvarner pridržava pravo izmijeniti ovu izjavu o zaštiti podataka u svako vrijeme, poštujući važeće odredbe Zakona o zaštiti podataka.